Xổ sô Bình Phước

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ Bảy hàng tuần.

Thành tích và khen thưởng

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với những thành quả đạt được 20 năm qua, Công ty đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước các cấp :

* Đối với tập thể Công ty :

– Năm 2003, được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– Năm 2005, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba.

– Năm 2010, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì

– Năm 2014, được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

– Năm 2015, được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

– Trong 20 năm, tập thể Công ty đã được:

+ 05 lần được tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh vào các năm: 2001; 2009; 2013; 2014; 2015.

+ 06 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen vào các năm: 2002; 2004; 2006; 2008; 2011; 2013.

+ Liên tục trong suốt 20 năm qua, hằng năm đều được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng là đơn vị nộp thuế tiêu biểu của Tỉnh.

* Và cũng trong 20 năm qua, nhiều cá nhân cán bộ, nhân viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước các cấp :

– 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba

– 05 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

– 01 cá nhận được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Tài chính.

– 08 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

– 63 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh.