Xổ sô Bình Phước

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ Bảy hàng tuần.

Ban Quản lý điều hành

BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

– CHỦ TỊCH: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

– GIÁM ĐỐC: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

– PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN HUY HẢI

– KIỂM SOÁT VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

– KẾ TOÁN TRƯỞNG: NGUYỄN XUÂN CỬ