Xổ sô Bình Phước

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào ngày thứ bảy hằng tuần. Chúc quý khách hàng nhiều may mắn!

Ban Quản lý điều hành

BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

– CHỦ TỊCH: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

– GIÁM ĐỐC: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

– KIỂM SOÁT VIÊN: NGUYỄN XUÂN HIỆP

– PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN SANG

– KẾ TOÁN TRƯỞNG: NGUYỄN XUÂN CỬ